نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

مدیسینبال 1 کیلو

65,000 تومان
توپ های وزن دار بدنسازی:مدیسینبال 1 کیلو یکی از بهترین روشهای تمرینی و افزایش فشار بر روی ماهیچه ها استفاده

مدیسینبال 2 کیلویی

70,000 تومان
توپ های وزن دار بدنسازی:مدیسینبال 2 کیلو یکی از بهترین روشهای تمرینی و افزایش فشار بر روی ماهیچه ها استفاده

مدیسینبال 3 کیلویی

80,000 تومان
توپ های وزن دار بدنسازی:مدیسینبال  3 کیلو یکی از بهترین روشهای تمرینی و افزایش فشار بر روی ماهیچه ها استفاده